Języki obce:

pobierz zasady oceniania w formacie pdf

pobierz system oceniania w formacie pdf

Język polski:

pobierz przedmiotowe zasady oceniania w formacie pdf

pobierz plan wynikowy dla klasy I częśc pierwsza w formacie pdf

pobierz plan wynikowy dla klasy I częśc druga w formacie pdf

pobierz plan wynikowy dla klasy II częśc pierwsza w formacie pdf

pobierz plan wynikowy dla klasy II częśc druga w formacie pdf

pobierz plan wynikowy dla klasy III częśc pierwsza w formacie pdf

pobierz plan wynikowy dla klasy III częśc druga w formacie pdf

Historia

pobierz rozkład materiału nauczania dla klasy I w formacie pdf

pobierz wymagania edukacyjne dla klasy 1 w formacie pdf

pobierz rozkład materiału nauczania dla klasy II w formacie pdf

pobierz wymagania edukacyjne dla klasy II w formacie pdf

pobierz rozkład materiału nauczania dla klasy III w formacie pdf

pobierz wymagania edukacyjne dla klasy III w formacie pdf

pobierz podstawę programową w formacie pdf

Wiedza o społeczeństwie

pobierz przedmiotowe zasady oceniania w formacie pdf

pobierz plan wynikowy dla klasy II w formacie pdf

program nauczania dla klasy II - WSiP w formacie pdf

rozkład materiału dla klasy II _ WSiP w formacie pdf

pobierz plan wynikowy dla klasy III w formacie pdf

pobierz program nauczania w formacie pdf

Geografia

pobierz plan wynikowy dla klasy I cz 1 w formacie pdf

pobierz wymagania edukacyjne dla klasy I w formacie pdf

pobierz plan wynikowy dla klasy I  cz 2 w formacie pdf

pobierz wymagania edukacyjne dla klasy 1 cz 2 w formacie pdf

pobierz plan wynikowy dla klasy II i III w formacie pdf

pobierz wymagania edukacyjne dla klasy II i III w formacie pdf

Edukacja dla bezpieczeństwa

pobierz program nauczania w formacie pdf

pobierz program edukacyjny w formacie pdf

Matematyka

pobierz zasady oceniania w formacie pdf

pobierz wymagania dla klasy I w formacie pdf

pobierz wymagania dla klasy II w formacie pdf

pobierz wymagania dla klasy III w formacie pdf

Muzyka

pobierz system oceniania w formacie pdf

Plastyka

pobierz program nauczania w formacie pdf

pobierz system oceniania w formacie pdf

Wychowanie fizyczne

pobierz program nauczania w formacie pdf

pobierz zasady oceniania  wformacie pdf

Informatyka

pobierz wymagania programowe w formacie pdf

pobierz zasady oceniania  wformacie pdf

Fizyka

pobierz podstawe programowa w formacie pdf

pobierz wymagania przedmiotowe w formacie pdf

Zajęcia techniczne

pobierz kryteria ocen w formacie pdf

Chemia

pobierz rozkład zajęć dla kl I w formacie pdf

pobierz rozkład zajęć dla kl II w formacie pdf

pobierz rozkład zajęć dla kl III w formacie pdf

pobierz system oceniania dla kl I w formacie pdf

pobierz system oceniania dla kl II w formie pdf

pobierz system oceniania dla kl III w formacie pdf

pobierz regulamin pracowni w formaci pdf

pobierz zasady oceniania w formacie pdf

Zajęcia artystyczne

pobierz program nauczania w formacie pdf

pobierz zasady oceniania w formacie pdf

Biologia

pobierz wymagania dla kl I w formacie pdf

pobierz wymagania dla kl II w formacie pdf

pobierz wymagania dla kl III w formacie pdf

pobierz program nauczania

Religia

pobierz system oceniania w formacie pdf

pobierz wymagania dla kl I w formacie pdf

pobierz wymagania dla kl II w formacie pdf

Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)

pobież materiał informacyjny w formacie pdf

Etyka

pobierz program nauczania w formacie pdf