Dyrektor szkoły wraz z wychowawcami klas zaprasza na zebrania rodzicielskie, które odbędą się w dniu 11.09.2018 r. (wtorek) o godzinie 16:15.

Spotkanie rozpocznie się na korytarzu pierwszego piętra budynku szkolnego od powitania Pani Dyrektor Jolanty Salitry, po czym wychowawcy zaproszą rodziców i opiekunów do poszczególnych sal.
Poniżej znajduje się wykaz sal.

III A - sala 33
 III B - sala 36 
III C - sala 31
                                                                             III D - sala 32