OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY
Jubileusz Chrztu Polski 966-2016
Bądźcie wierni łasce chrztu świętego
 
Czas realizacji : styczeń 2016 r. – wrzesień 2016 r.
 
Regulamin Konkursu
 
Organizatorzy:
Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 
Cele konkursu:
 Przypomnienie dzieciom i młodzieży poprzez twórczość plastyczną o ważnej rocznicy Chrztu Polski oraz ponad tysiącletniej, narodowej historii i chrześcijańskiej tradycji naszego kraju.
 Wspieranie uczniów uzdolnionych plastycznie z całego kraju poprzez promocję efektów ich pracy w mediach katolickich i lokalnych na terenie Poznania, stolicy Wielkopolski uznanej za miejsce początków polskiej państwowości.
 Kształcenie wartości moralnych i obywatelskich jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego  współczesne młode pokolenie Polaków.
 Kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci i młodzieży poprzez udział w wystawie ich prac w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
 
Zasady konkursu:
 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
 Prace uczestników będą oceniane w dwóch etapach szkolnym i ogólnopolskim.
 
Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
 
 kategoria I: klasy I-III szkoły podstawowej
 kategoria II: klasy IV- VI szkoły podstawowej
 kategoria III: klasy gimnazjalne
 kategoria IV: klasy ponadgimnazjalne
 kategoria V: szkoły specjalne
 
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem konkursu „Jubileusz Chrztu Polski 966-2016. Bądźcie wierni łasce chrztu Świętego”
 
 Format pracy A2, A3, A4.
 Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, komiks, kolaż mozaika (płaska bez użycia materiałów nietrwałych : plasteliny, kaszy, modeliny itp.)Z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem
 Na odwrocie każdej pracy należy napisać nazwę i adres szkoły , imię, nazwisko i wiek  ucznia, numer kategorii oraz imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu, telefon kontaktowy.
 
 Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru
 

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać  do dnia25 maja 2016 roku do pani
Agaty Iluk-Kaszy
 
 Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu  powołaną komisję konkursową w terminie  określonym przez organizatora
 Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii oraz opiekunowie zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym wręczeniu nagród rzeczowych  i dyplomów  podczas wernisażu otwierającego wystawę prac uczniów
w Muzeum Archidiecezjalnym dnia 14 września 2016r. o godzinie 12.00
 Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegów.
 

Uwagi organizatora:
 Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę)
 Szkoła składa najlepszą  pracę wyłonioną w konkursie na etapie szkolnym  dla danej kategorii wiekowej.
 Na stronie internetowej organizatora/www.102pl/ zostaną opublikowane wyniki konkursu , imiona i nazwiska zwycięzców oraz nazwa placówki.
 Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy  zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz  prezentowania na wystawie, a także w celach promocyjnych w prasie i na stronie internetowej organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia treści regulaminu.
 
Dane kontaktowe organizatora:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 102
im. Jana Pawła II 
ul. Przełajowa 6
61-622 Poznań
tel./fax 61 852-56-60
e-mail: zss102post.pl
www. zss102.pl