Zgodnie z rozporządzeniem men podręczniki dla klas 1 będą do odebrania  przez rodziców/prawnych opiekunów w szkolnej bibliotece

Regulamin korzystania z podręczników do klas 1

pobierz regulamin

Protokoły

pobierz protokoły

Wykaz podręczników

pobierz wykaz