Zgodnie z rozporządzeniem MEN podręczniki będą do odebrania  przez rodziców/prawnych opiekunów w szkolnej bibliotece.

Wykaz obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019 podręczników:

WYKAZ_PODRĘCZNIKÓW_GIMNAZJUM_NR_2.doc

Regulamin korzystania z podręczników

pobierz regulamin w formacie PDF

Protokoły

pobierz protokoły w formacie PDF