Zgodnie z rozporządzeniem men podręczniki dla klas 1 będą do odebrania  przez rodziców/prawnych opiekunów w szkolnej bibliotece

Regulamin korzystania z podręczników do klas I

pobierz regulamin w formacie PDF

Protokoły

pobierz protokoły w formacie PDF