WOŚP

Kategoria
Święta
Data
8 styczeń 2016 08:00 - 15:00
Miejsce
teren szkoły
Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 
Cel ten realizujemy poprzez zbiórki Finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie sześciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego.
 
Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową publiczną zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP. Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać pieniędzy na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny cel. Do tej pory zbieraliśmy między innymi dla:
• Kardiochirurgii dziecięcej
• Ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach
• Ratowania życie niemowląt i dzieci młodszych
• Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek
• Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi
• Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii
 
Prowadzimy sześć ogólnopolskich programów medycznych. Kliknij na program, o którym chcesz przeczytać więcej:
• Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci,
 
• Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków,
• Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków,
• Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków Infant Flow,
• Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą
 
• Program Leczenia Dzieci Osobistymi Pompami Insulinowymi,
 
Uczymy Pierwszej Pomocy w szkołach podstawowych:
 
Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować".
 
 
 
Organizujemy największy otwarty europejski festiwal muzyczny Przystanek Woodstock:
Przystanek Woodstock.
 
Z czego jesteśmy dumni?
• Pierwsi, najwcześniej rozliczamy się z 1% podatku!
• Dzięki środkom zebranym w ramach 1% podatku dochodowego za lata 2005 i 2006, kupiliśmy 220 półautomatycznych defibrylatorów. Rozdaliśmy je do miejsc publicznych w całej Polsce!
• Co roku skrupulatnie rozliczamy pieniądze zebrane w czasie Finału.
• Ponad 590 mln PLN - tyle wydaliśmy na sprzęt medyczny pracujący w szpitalach w całej Polsce.
• Kupiliśmy w sumie ponad 30 tysięcy nowoczesnych urządzeń medycznych. Oznacza to, że statystycznie każdego dnia do polskiego szpitala trafiają 4 urządzenia kupione przez WOŚP.
• Prowadzimy 6 ogólnopolskich nowoczesnych programów medycznych i jeden edukacyjny
• Na okoliczność wad słuchu badamy niemalże 100% populacji noworodków. Przebadaliśmy już prawie 4 500 000 noworodków.
• 219 oddziałów neonatologicznych wyposażyliśmy w 457 urządzeń Infant Flow! To najlepszy wynik w Europie!
• Stworzyliśmy 18 centrów leczenia retinopatii, ratując wzrok 7 032 wcześniakom.
• Kupiliśmy najmłodszym dzieciom 2978 osobistych pomp insulinowych. Dzięki temu Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym tak powszechnie leczy się cukrzycę u dzieci pompami.
• Uruchomiliśmy Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą - kupiliśmy 755 pomp.
• Od lutego 2005 r. prowadzimy szkolenia pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora w amerykańskim systemie AHA. Kursy te ukończyło ponad 5300 osób!
• Nauczyliśmy ponad 8500 tysięcy osób udzielania pierwszej pomocy w ramach szkoleń Pokojowego Patrolu!
• Od 2004 funkcjonuje Centrum Wolontariatu - Uniwersytet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szadowo - Młyn, gdzie prowadzimy szkolenia pierwszej pomocy!
• W styczniowy Finał WOŚP angażuje się ponad 1700 sztabów, kwestuje dla nas 120 tys. wolontariuszy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie!
• Doceniając naszą pracę, Narodowy Bank Polski poświęcił nam w 2003 r. dwie okolicznościowe monety, a Poczta Polska wydała, w 2004 i 2005 r., dwa obiegowe znaczki pocztowe.
• Dziękując za Finał WOŚP, organizujemy corocznie największy letni festiwal open-air w Europie - Przystanek Woodstock.
 
1 września 2004 r. zostaliśmy wpisani do centralnego rejestru organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.
 
Co to znaczy?
 Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia także przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne.
 
Co jeszcze?
 Status, jaki otrzymaliśmy, stwarza dla wszystkich naszych ofiarodawców kilka możliwości:
 
• Osoby prawne mogą odliczyć wartość darowizny nie przekraczającej 10% wypracowanego dochodu (art. 18 Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych).
• Osoby fizyczne mogą skorzystać, odliczając darowiznę nieprzekraczającą 6% dochodu w całym roku podatkowym (art. 26 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przez pomniejszenie o 1% obliczonego podatku należnego w zeznaniu rocznym, tj. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia - zamiast do budżetu, można przekazać pieniądze organizacji pożytku publicznego.
 
Zarząd Fundacji
 
Najważniejszym organem Fundacji WOŚP do podejmowania decyzji jest Konwent Fundatorów, w skład którego wchodzą wszyscy Fundatorzy (założyciele Fundacji). Konwentowi przewodniczy Prezes Fundacji. W 2002 roku postanowiono, iż funkcja Prezesa Fundacji może być pełniona przez dwie kolejne dwuletnie kadencje. Ponowny wybór Prezesa Fundacji może nastąpić po przerwie trwającej jedną kadencję. Uprawnienia Konwentu określa statut Fundacji.
 
Obecnie Prezesem Fundacji jest prof. Bohdan Maruszewski.
 
W Zarządzie Fundacji zasiadają trzy osoby:
 
Jerzy Owsiak – Prezes Zarządu Fundacji WOŚP
Piotr Burczyński – Wiceprezes Zarządu
Lidia Niedźwiedzka-Owsiak – Członek Zarządu
 Zarząd sprawuje „władzę wykonawczą” w  naszej organizacji i odpowiada przed Konwentem Fundatorów.
 
Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja WOŚP ma również organ kontrolny pod nazwą Komisja Rewizyjna, która sprawuje nadzór nad całą działalnością Fundacji.
 
W jej skład wchodzą:
Prof. Bogumiła Milewska-Bobula
Prof. Andrzej Budaj
Prof. Michał Matysiak
Żródło: strona_wosp
 
 

Dostępne terminy

  • 8 styczeń 2016 08:00 - 15:00