RADY PEDAGOGICZNE

 • 31.08.2016r.-  praca 2016/2017
 • 15.09.2016r. - praca 2016/2017 nadzór pedagogiczny, plan rozwoju szkoły
 • 24.10.2016r. - praca 2016/2017 wyniki nauczania
 • 07.12.2016r. - praca 2016/2017 wyniki nauczania
 • 19.01.2017r. - klasyfikacja semestralna
 • 13.02.2017r. - podsumowująca I semestr 2016/2017 praca II semestr
 • 03.04.2017r. - praca 2016/2017 egzamin gimnazjalny wyniki nauczania
 • 15.05.2017r. - praca 2016/2017 realizacja zadań szkoły
 • 19.06.2017r.  -klasyfikacja roczna
 • 23.06.2017r. - podsumowanie rok szkolny 2016/2017
 
OGÓLNOSZKOLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI
 
 • 12.09.2016r. - kl.I  z dyrektorem z wychowawcami
 • 13.09.2016r. - kl.II z dyrektorem z wychowawcami
 • 14.09.2016r. - kl.III z dyrektorem z wychowawcami
 • 03.11.2016r. - kl.I – III z nauczycielami - dyżur z wychowawcami
 • 13-19.12.2016r. - Kl.I – III z wychowawcami  informacje o ocenach i zachowaniu 
 • 06-09.02.2017r. - Kl.I – III z wychowawcami   podsumowanie   semestru
 • 06.04.2017r. - Kl.I - III z wychowawcami  z nauczycielami - dyżury
 • 16-19.05.2017r. - Kl.I - III z wychowawcami informacje o ocenach i zachowaniu
 
 KLASYFIKACJA
 
 • do 19.12.2016r. - informacje o przewidywanych ocenach ndst zachowaniu nagannym
 • do 12.01.2017r. - informacje o przewidywanych ocenach  z  poszczególnych przedmiotów i zachowania
 • 19.01.2017r. - klasyfikacja semestralna
 • do 19.05.2017r. - informacje o przewidywanych ocenach ndst zachowaniu nagannym
 • do 12.06.2017r. - Informacje o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania
 • 19.06.2017r. - Klasyfikacja roczna