NAKRĘĆ FILM
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs filmowy pn. „Szlak Kopernikowski nas kręci” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się w województwie warmińsko-mazurskim. Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie więzi z regionem.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnianie informacji o konkursie wśród nauczycieli i uczniów Państwa szkoły.
Aby wziąć udział w konkursie, należy nakręcić film promujący Szlak Kopernikowski, uwzględniając w nim postać Mikołaja Kopernika. Technika oraz forma realizacji filmu, a także przedstawienia Szlaku oraz postaci Mikołaja Kopernika jest dowolna.
Liczymy na kreatywność oraz nowatorskie i ciekawe przedstawienie tematu, a także na oryginalność.
Spośród nadesłanych filmów komisja konkursowa wybierze i nagrodzi tylko jedną pracę. Laureat, którego film zostanie uznany za najciekawszy oraz szkoła, w której się uczy, otrzymają nagrody pieniężne. Konkurs został objęty patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja
link_do_strony
termin oddania pracy 30 maja 2016 r.
Informacji udziela mgr Katarzyna Malesa